Dự án: HOUSINCO PHÙNG KHOANG

Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần tập đoàn Housinco

Loại hình phát triển: Nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an

Tổng diện tích dự án: 4.434m2

Diện tích xây dựng: 1.544m2

Mật độ xây dựng: 34.8%

Tổng số căn hộ: 228 căn hộ

Cơ cấu dự án: 1 tầng hầm, 2 nguyên đơn cao 20 và 22 tầng

Thời gian bàn giao: 2016.

Dự án: HOUSINCO PHÙNG KHOANG Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần tập đoàn Housinco Loại hình phát triển: Nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an Tổng diện tích dự án: 4.434m2 Diện tích xây dựng: 1.544m2 Mật độ xây dựng: 34.8% […]