Tuyển Giám đốc quản lý dự án và tư vấn giám sát

  1. Các vị trí tuyển dụng và yêu cầu cụ thể:

–  01vị trí Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án trực tiếp quản lý điều hành tại công trường Công ty.

–  03 kỹ sư giám sát dự án.

  1. Vị trí 01 Phó Giám đốc quản lý dự án hạng I

1.1. Yêu cầu công việc:

– Chịu trách nhiệm trước Giám đốc BQLDA, Ban lãnh đạo Công ty và pháp luật về lĩnh vực được giao của BQL dự án.

– Tham mưu cho Giám đốc BQLDA, Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch tổng thể triển khai dự án, kế hoạch chi tiết từng giai đoạn, hạng mục.

– Tổ chức thi công xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng hồ sơ thiết kế, an toàn vệ sinh môi trường phần được phân công.

– Điều hành tư vấn giám sát, phê duyệt những điều chỉnh, đề xuất của tư vấn giám sát. Tổ chức kiểm tra, giám sát thi công xây dựng công trình.

– Nghiệm thu, tạm ứng, thanh toán, quyết toán, kiểm toán…

– Vận hành thử, dánh giá chất lượng công trình, bàn giao công trình.

– Tổ chức bộ máy quản lý, quản lý công nghệ, trang thiết bị, tổ chức thực hiện dự án phù hợp, có hiệu quả.

– Xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường, điều hành, phối hợp với các nhà thầu.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc BQLDA

– Liên hệ, phối hợp với các cơ quan cức năng, chính quyền địa phương, nhà thầu… để triển khai dự án có hiệu quả, đúng pháp luật và chế độ làm việc do Công ty quy định.

1.2. Thu nhập:

– Thu nhập: 25-30tr/ tháng. Trong đó:

+ Nhận hàng tháng: 15tr/tháng

+ Nhận theo tiến độ thi công, nghiệm thu phần việc công trình: 10tr/tháng

+ Thưởng tiến độ và chất lượng theo giai đoạn hoặc kết thúc công trình: 5tr/tháng

– Các chế độ:

+ Ăn trưa: 20.000/bữa trưa.

+  BHXH, BHTN, BHYT.

+ Các ngày lễ, sinh nhật…

1.3. Yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm:

– 01 Nam

– Có chứng chỉ quản lý dự án hạng I

– Tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng, điện, nước…

– Đã từng là Giám đốc, Phó Giám đốc Quản lý dự án của ít nhất 02 dự án nhóm B về xây dựng nhà ở chung cư.

1.4. Địa điểm làm việc: Tại Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng Housinco Tân Triều – Ô đất CT5, Khu Đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

2.Vị trí tuyển dụng: 03 Kỹ sư giám sát dự án hạng I

2.1. Yêu cầu công việc:

– Xem xét hồ sơ thiết kế bản vẽ hợp đồng và xử lý những chỗ không rõ ràng/ lỗi xuất hiện trong hồ sơ hợp đồng

– Xem xét đánh giá biện pháp thi công

– Phê duyệt tiến độ thi công của Nhà thầu

– Giám sát và kiểm tra định kỳ các công việc thực hiện

– Xem xét và phê duyệt vật liệu xây dựng

– Xem xét và phê duyệt bản vẽ thi công

– Giám sát vật liệu xây dựng

– Giám sát và kiểm soát chi phí xây dựng

– Giám sát và kiểm soát tiến độ xây dựng

– Duy trì hồ sơ dự án

– Duy trì Nhật ký ghi chép các công việc Tư vấn giám sát, các công việc hoàn thành

– Tiến hành các cuộc họp điều phối tiến độ và kỹ thuật

– Điều phối các yêu cầu và nhận xét của Chủ đầu tư liên quan đến các hoạt động trên hiện trường

– Giao tiếp trao đổi thông tin với Nhà thầu

– Điều phối với các cơ quan chức năng

– Xử lý các chỉ dẫn hiện trường phục vụ cho hành động của Chủ đầu tư

– Đánh giá và xử lý các yêu cầu thay đổi

– Đề xuất với Chủ đầu tư việc thanh toán cho Nhà thầu.

– Đánh giá và quyết định những vấn đề liên quan đến những điều kiện không lường trước được

– Giám sát an toàn lao động và môi trường tại dự án

– Giám sát thử nghiệm, vận hành thử và bàn giao dự án

– Phát hành chứng chỉ hoàn thành

2.2. Thu nhập:

– Thu nhập: 16-20tr/ tháng.

+ Nhận hàng tháng: 12tr/tháng

+ Nhận theo tiến độ thi công, nghiệm thu phần việc công trình: 5tr/tháng

+ Thưởng tiến độ và chất lượng theo giai đoạn hoặc kết thúc công trình: 3tr/tháng

– Các chế độ:

+ Ăn trưa: 20.000/bữa trưa.

+  BHXH, BHTN, BHYT.

+ Các ngày lễ, sinh nhật…

2.3. Yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm:

– 01 Nam

– Tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng, điện, nước…

– Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát hạng I với chuyên ngành phù hợp.

2.4. Địa điểm làm việc: Tại Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng Housinco Tân Triều – Ô đất CT5, Khu Đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

  1. Kế hoạch tuyển dụng:
  • Thời gian đăng tin: Từ 05/4/2021đến 10/4/2021
  • Thời gian tuyển dụng và phỏng vấn: 10/4/2021 đến 20/4/2021
  • Thành phần phỏng vấn: Đại diện Ban lãnh đạo Công ty, bộ phận Tổ chức nhân sự, GĐ BQL DA
  • Thời gian ký HĐLĐ: 20/4/2021
  • Bộ phận thực hiện: Bộ phận Tổ chức nhân sự
  • Bộ phận tiếp nhận nhân sự: Ban QLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *